De anul acesta, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale oferă subvenții anuale celor care își transformă terenurile, total sau parțial, în zone de hrănire pentru acvila țipătoare, dropie și alte păsări comune, în vederea conservării speciilor.

Acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) trăiește în pădurile de lângă pajiști, pășuni umede și terenuri agricole. Cele mai multe exemplare se întâlnesc în România, Belarus și Letonia, în total între 14 mii și 19 mii de perechi, cu o tendință de scădere începând din anul 2000, conform Societății Ornitologice Române.

Dacă doriți să sprijiniți conservarea acvilei țipătoare și dețineți un teren arabil, nu trebuie decât să păstrați unele porțiuni necultivate sau nerecoltate. Subvenția acordată este de 200 de euro pe hectar anual, cu condiția suplimentară să nu folosiți niciun fel de îngrășământ chimic sau pesticide și să nu cultivați floarea-soarelui, porumb și rapiță pe terenurile înscrise în program.

În cazul în care vreți să aplicați cu un teren pe care există pajiște, puteți beneficia de o subvenție anuală de 269 de euro la hectar, dacă veți desfășura numai lucrări agricole manuale. Dacă veți folosi utilaje ușoare, veți primi 190 de euro pe hectar. În ambele situații, aveți voie să cosiți abia după data de 1 iulie și nu integral, anumite porțiuni trebuie păstrate necosite până la 1 octombrie. De asemenea, va trebui să limitați accesul animalelor pe aceste pășuni și cantitatea de gunoi de grajd folosită ca fertilizant. Folosirea utilajelor grele, a drenajului și a oricărui tip de produs chimic este complet interzisă.

Cea mai mică subvenție, de 92 de euro anual la hectar este acordată celor care vor asigura refugii ecologice pentru păsările comune. Pentru a primi banii, proprietarii trebuie doar să lase fâșii de teren necultivate și să nu foloseasă sub nicio formă pesticide sau fertilizanți chimici.

Dropia (Otis tarda) a reapărut în 2007 în România, după o pauză de 20 de ani, în prezent fiind identificate 1-5 familii în vestul țării, conform Societății Ornitologice Române. Dacă vreți să ca pământul pe care îl dețineți să poată fi o zonă de hrănire pentru dropie, aveți mai multe opțiuni.

Vă puteți transforma terenul agricol în pajiște și veți primi anual 255 de euro pentru fiecare hectar convertit sau puteți instaura o zonă de protecție pe terenul arabil, caz în care subvenția este de 100 de euro/ha/an. Tot ce trebuie să faceți în a doua situație este să respectați o anumită rotație a culturilor. În oricare dintre cele două variante, dacă aveți pe teren culturi perene, ele nu vor putea fi cosite înainte de începutul lunii iulie, lăsând anumite zone necosite până la începutul lui octombrie.

Dacă dețineți un teren cu pajiște permanentă, puteți primi 269 de euro pe hectar în fiecare an, cu condiția să efectuați numai lucrări manuale. În cazul în care veți folosi utilaje ușoare, subvenția scade la 190 de euro. Este permis să interveniți și cu utilaje grele pe teren, dar atunci veți primi de la guvern doar 169 de euro pe hectar anual. Puteți strânge fânul de la 1 iulie, lăsând câteva parcele necosite până la începutul lunii septembrie. Va trebui să respectați regula cositului de la interior spre exterior, limitările privind pășunatul și fertilizarea naturală și interdicția referitoare la chimicale. În plus, nu vi se permite să lucrați noaptea pe terenurile dedicate dropiei.

Înscrierea în programul pentru conservarea păsărilor se face pentru cinci ani, timp în care va trebui să completați caietul de agro-mediu. O altă condiție strictă care se aplică tuturor aplicanților este aceea de a nu ara sau discui pajiștile de pe teritoriul fermelor înscrise în program. De asemenea, va trebui să demonstrați că aveți toate informațiile și priceperea necesare pentru a putea aplica solicitările tehnice ale programului.

Suma totală destinată acestui proiect de conservare a unor specii de păsări se ridică la peste un miliard de euro. Cele trei pachete de subvenții fac parte din Campania pentru anul 2018 și se înscriu în Măsura 10- Agro-mediu și climă din Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.